Disclaimer

Op het gebruik van deze website (werkenbij.intratuin.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website accepteert u de gebruikersvoorwaarden.

Gebruik van informatie

Intratuin streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. (ernaar los schrijven is geen combinatie van een voornaamwoordelijk bijwoord (heb ik ook maar van internet gehaald hoor)

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Intratuin niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Intratuin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het enkele verzenden en ontvangen van informatie via de website en/of via email kan niet zonder meer een relatie tussen Intratuin en de gebruiker van website ontstaan.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Intratuin heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Intratuin aanvaardt  derhalve geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van bedoelde derden.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Intratuin zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intratuin 

 

De kracht van Intratuin ligt bij onze mensen. De belangrijkste schakel!

Bekijk onze vacatures